Küresel OSGB

Bazı Hizmetlerimiz

Küresel OSGB olarak bir çok dalda size hizmet veriyoruz bunlardan bir kaçı şunlardır.
Tüm Hizmetlerimiz
İş Güvenliği Uzmanı
İşyeri Hemşiresi
İşyeri Hekimi

KÜRESEL OSGB

Mevzuat

4857 Sayılı İş Kanunu’nun 81. Maddesi: Tehlikeli ve Çok tehlikeli sınıftaki işverenler, 1 Çalışanı olsa dahi Sosyal Sigortalar Kurumunca sağlanan tedavi hizmetleri dışında kalan, işçilerin sağlık durumunun ve alınması gerekli iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin sağlanması, ilk yardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık hizmetleri başta olmak üzere işyerindeki işçi sayısına ve işin tehlike derecesine göre bir veya daha fazla işyeri hekimi çalıştırmak ve işyeri sağlık birimi oluşturmakla yükümlüdür. İşverenler, bu yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz iş güvenliği uzmanı veya uzmanları ile sözleşme yapmak ve yaptıkları sözleşmenin bir nüshasını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’ne göndermek zorundadırlar. İş Güvenliği Birimi, firmaların talepleri doğrultusunda, iş güvenliği ile ilgili tüm çalışmaları koordine etmek, gerekli tüm yasal zorunlulukları işletme sınırları dahilinde gerçekleştirmek üzere “iş güvenliği uzmanlığı” veya “iş güvenliği genel danışmanlığı” sözleşmelerini yaparak hem proje kapsamlı hem de belirli süreli sözleşmeler yapmaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili sorularınız için
lütfen bizimle iletişime geçin

KÜRESEL OSGB

Hizmetlerimiz

İşyeri Hekimi

İşyeri Hekimi, çalışanlara işe uygunluk denetlemesi ve periyodik muayeneler yapar.

İş Güvenliği Uzmanı

İş Güvenliği Uzmanı, işin risklerini belirler raporlar, ve iş kazalarına karşı uygulamalar yapar.

İşyeri Hemşiresi

Çok tehlikeli işlerde, doktora asistanlık yapar ve destek olur. Yanısıra basit sağlık uygulamaları yapar.

Ortam Ölçümleri

Ortamdaki toz, gürültü, aydınlatma ve gaz seviyesi, isg ortam ölçümleri ile belirlenir.

Periyodik Kontroller

İş makineleri düzenli olarak bir makine mühendisinin kontrolünden geçirilmelidir.

Elektrik ve Topraklama Kontrolleri

Elektrik sistemleri, düzenli olarak bir periyodik kontrolden geçirilmelidir.

Sertifikalı İlk Yardım Eğitimi

Her işyerlerinde en az 1 sertifikalı ilkyardımcı bulunması gerekir.

Küresel OSGB İletişime Geç

İletişime Geç

Tekstilkent Cad. B13
No:207 Esenler/İST

0212 436 96 73

Hafta İçi , 08:00 - 18:00

info@kureselosgb.com

24 saat aktif

KÜRESEL OSGB