Küresel OSGB

İş Güvenliği Uzmanı

İş güvenliği uzmanlığı her iş koluna ve çalışan grubuna göre farklılık gösteren bir alandır. Kurumun dinamiklerine hakim olmadan, bir müfettiş gibi dışarıdan iş güvenliği uzmanlığı yapılamaz.

Küresel OSGB

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI KİME DENİR?

İş Güvenliği Uzmanı, üniversitelerin mühendislik veya fen fakültesinden mezun olmuş ve iş güvenliği uzmanlığı kursuna gittikten sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının düzenlediği C sınıfı iş güvenliği uzmanı sınavında başarılı olmuş kişilere denir. Bir C Sınıfı iş güvenliği uzmanı, 4 yıl uzmanlık yaptıktan sonra B sınıfı uzmanlık sınavına girmeye hak kazanır. Bu sınavda başarılı olması ve 3 yıl tehlikeli işlerde uzmanlık yaptıktan sonra A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavına girmeye hak kazanır. Kısacası C sınıfı bir iş güvenliği uzmanı en iyi ihtimalle 7 senede A sınıfı uzmanlığa yükselir.

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI ÇALIŞMA SÜRESİ HESAPLAMA

İşyerinizin alması gerek iş güvenliği uzmanının süresi işyerinin güncel çalışan sayısıyla ve işyerinizin teklike sınıfıyla belirlenir. Buna göre:

Az Tehlikeli Sınıf: kişi başı 10 dakika
Tehlikeli Sınıf: kişi başı 20 dakika
Çok Tehlikeli Sınıf: kişi başı 40 dakika

Küresel OSGB

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI NE İŞ YAPAR ?

İş Güvenliği Uzmanı, şirketinizin iş güvenliği mevzuatına uyumunu kontrol etmekten ve belirlediği uygunsuzlukları ilgili mercilere iletmekle sorumlu kişidir. Bu uygunsuzluklar arasında, iş kazasına sebebiyet verecek hayati eksiklikler olduğu gibi, çalışanları bilinçlendirmeye yarayacak isg eğitimleri eksiklikleri de olabilir. İş Güvenliği Uzmanı ayrıca ÇSGB’nin ve yasaların yapılmasını zorunlu tuttuğu risk analizi, acil durum planı, çalışma ve eğitim planları gibi dokümanları da hazırlayan kişidir.

İş güvenliği ile ilgili eğitimleri vermek
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu çalışmalarına katılmak
İşyerindeki genel hijyen şartlarını denetlemek
İşverene, iş güvenliği konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak
Risk Değerlendirmesi yapmak
Sağlık ve Güvenlik Planı hazırlamak
İş İzni Prosedürü hazırlamak
İş kazası sonrasında Kaza Kök Sebep Analiz Formunu düzenlemek
Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerle çalışma şartlarını belirlemek
Kimyasal madde risk değerlendirmesi yapmak
Kimyasal maddelerin depolanma şartlarını belirlemek
İş makinelerinin periyodik kontrollerini takip etmek
Topraklama tesisatının periyodik kontrollerini takip etmek
Kişisel koruyucu donanım seçimi konusunda işverene tavsiyede bulunmak
Basınçlı kaplar ve kazanların periyodik kontrollerini takip etmek

İşyerinde gözetim ve denetim sistemi kurmak ve yönetmek
Yıllık Çalışma Planı hazırlamak
Eğitim Planı hazırlamak
Alt işverenlerin denetimini yaparak yönetime rapor sunmak
Acil Durum Planı hazırlamak
İç Yönetmelik hazırlamak
Çalışma talimatları hazırlamak
Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlamak
Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerin depolanma şartlarını belirlemek
Kimyasal maddelerle çalışma şartlarını belirlemek
Kaldırma makinelerinin periyodik kontrollerini takip etmek
Paratonerin periyodik kontrollerini takip etmek
Elektrik güvenliği ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak
Kişisel koruyucu donanım risk değerlendirmesi yapmak
Yangın güvenliğini sağlamak