Küresel OSGB

İşyeri Ortam Ölçümleri

Ortam ölçümleri sadece Türkak ve ÇSGB tarafından akredite edilmiş firmalar tarafından yapılabilen, ortamdaki etkenlerin yeterliliğini veya fazlalığını belirlemek için yapılan ölçümlerdir.

Küresel OSGB

NEDEN İŞYERİ ORTAM ÖLÇÜMLERİ GEREKLİDİR ?

İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı işletmelerin gerekli durumlarda işyeri ortam ölçümleri yaptırması şart koşmuştur. İşyerinde çalışanları ortamda gereğinden az veya gereğinden fazlalığı olan etkenlerden korumak işverenin görevidir. Bu da ancak işyeri ortam ölçümleriyle gerçekleştirilebilir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 10. maddesi işverenleri, çalışanların işyeri çalışma ortamındada maruz kalabileceği risklerin belirlenmesine yönelik çalışmaların yapılması konusunda zorunlu tutar.

20 Ağustos 2013 tarihinde yayımlanan İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelikde de açıkça belirtildiği gibi işverenler, işyeri ortamının standartlara uygun hale getirilmekle ve gerekiyorsa bu ölçümleri yaptırmakla mükelleftir.

Küresel OSGB

İŞYERİ ORTAM ÖLÇÜMLERİ NELERDİR ?

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, çalışanların işyerinde maruz kaldığı tehlikelerin belirlenmesini, ölçülmesini ve ortadan kaldırılmasını şart koşmaktadır. Bu tehlikeler, ortamda bulunan yabancı maddelerin fazlalığından veya eksikliğinden kaynaklanabilir.

Yapılan Risk Değerlendirmesi sonucunda maddelerin uygunsuzluğu gözle belirlenemediği durumlarda, ortam ölçümleri yapmak gerekir. Küresel OSGB, ortam ölçümleri konusunda Türk Akreditasyon Kurumu tarafından deney laboratuvarı olarak ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvar olarak yetkilendirilmiştir.

Küresel OSGB

ÇALIŞMA ORTAMI ÖLÇÜMLERİ

Ortam Toz Ölçümü
Ortam Gürültü Ölçümü
Ortam Titreşim Ölçümü
Ortam Kimyasal Ölçümü
Ortam Aydınlatma Ölçümü
Ortam Termal Konfor Ölçümü
Ortam VOC Ölçümleri

Küresel OSGB

KİŞİSEL MARUZİYET ÖLÇÜMLERİ

Kişisel Gürültü Maruziyeti Ölçümü
Kişisel Titreşim Maruziyeti Ölçümü
Kişisel Gaz Maruziyeti Ölçümü
Kişisel Toz Maruziyeti Ölçümü
Solunabilir Toplam Toz Ölçümü
Kişisel VOC (Kimyasal) Maruziyeti Ölçümü